Hoşgeldin Ziyaretçi, Giriş Yap yada Hemen Bize Katıl
CANLI SOHBET | EKLE
| DİL:
 
FORUM
Yeni Mesajlar | Konularım | Profildeki Forumlar | Kullanıcı Ayarları | Takip Ettiklerim
Yanıt Yolla
Feb 01 2010, 5:15 pm - Yanıtlayan: Benim

Özel Mesaj

Adana /Tarihçe ve Resimler
Adana Tarihçe:

1840 yılına kadar bugünkü anlamda belediye hizmetlerini yerine getiren bir kurum yoktu. Kamu hizmetlerinin
yerine getirilmesinde, mutasarrıf ve valilerin direktiflerine göre hareket edilir , vakıfların sosyal amaçlı
faaliyetlerinden yararlanılırdı.

1833-1840 yılları arasında Adana'ya hakim olan Mısırlı İbrahim döneminde vakıflara da çeki düzen verildi ve
hizmetler yelpazesi arttırıldı. XIX'uncu yüzyılın ikinci yarısına girilirken, bugünkü vilayet sınırları içinde 350 kadar
vakıf bulunmakta idi ve bunlardan 55 tanesi çeşitli yörelere su sağlamak üzere görev üstlenmişti. Yine, 14
tanesi Eğitime yönelik etkin hizmetler verirken 5 tanesi bina ve yapım işlerine bakıyor , 2 ' si de aşevi ve han
gibi kurumları yönetiyordu.

1860 yılında patlayan Amerikan İç Savaşı, Adana'yı önemli ölçüde etkilemişti. Başta İngiltere olmak üzere,
Avrupa 'nın en çok gelir getiren endüstrisi tekstil için gerekli pamuk Amerika ' dan geliyordu. Amerika, karın
tokluğuna çalıştırdığı Afrikalı köleler sayesinde binlerce ton ürünü üstelik çok ta ucuza mal edebiliyordu. İç
Savaş nedeniyle stoklar hızla erirken yenisi yetiştirilemiyordu. Avrupa, gerçek anlamda panik yaşamaya
başlamıştı ki, İngiliz, Fransız ve Alman heyetleri peş peşe saraya gelip Padişahtan Adana ve Mısır' da pamuk
ekimini teşvik için özel imkanlar kopardılar .1963 'ten itibaren de yüzlerce Avrupalı Adana'ya gelince kentin
genel görünümü çok değişti. Yeni gereksinimler ortaya çıktı. Levanten denilen Avrupalılar daha modern bir
kent yaşamı için bildiklerini ortaya koyarken para ve malzeme desteğinde de yarışa girmişlerdi. Çünkü her
ülke, Adana ' da kendi mutlak üstünlüğü için elinden geleni yapıyordu.

Yeni arayışların bir sonucu olarak, 1870 yılında, ''Muhtesiplik'' adı altında bir kurum oluşturuldu. Bu kurum, bir
anlamda günümüz belediye kavramlarının ilk formu idi. İlke olarak, "ihtisap ağaları'' denilen yetkili denetçiler
kurumu şeklinde çalışıyordu. Örneğin, tartı aletleri, gıda maddelerinin fiyatları ile nitelikleri, kentin temizliği ve
nihayet yapı işleri, bu ağalar tarafından denetlenmekte idi. Muhtesiplik ihdas edilirken, Ezene olan ismi de
Atana şekline dönüştürüldü.

Muhtesiplikle gelen yenilik, 1871 yılında Adana Belediyesi olarak yeni formuna kavuştu. Aynı zamanda, pek
benimsenmemesi üzerine Atana ismi bu kez Adana oldu.

İlk Belediye Başkanlığına da Gözlüklü Süleyman Efendi getirildi. Belediye Başkanı, o güne kadar hiç tanınmamış
yepyeni kavramlarla uğraşmak yerine, muhtesiplik yönetimini devam ettirmekle yetindi.

1877- 79 yıllarında başkan olan Kirkor Bezdikyan ile görevi devralıp 1881 yılına kadar sürdüren Sinyor Artin,
Ievantenlerin de yardımlarıyla daha çağdaş belediyecilik yaptılar .İki başkan zamanında yollar genişletildi.
Parke taşlarla kaplama işlerine geçildi. Drenaj kanal ve hendekleri açıldı. Ancak, bütün bunların ötesinde, kent
yönetimi kavramı gelişti. Temizlik ve aydınlatmaya ilkeler getirildi. 1908 yılında da ilk kanalizasyon çalışması
başlatıldı.

Bundan sonra kopan ve halkımızca İğtişaş şeklinde isimlendirilen Ermeni Ayaklanması (13-14 Nisan 1909) ve
takip eden olaylar içinde belediye hizmetleri akamete uğradı. İşgal sırasında ise ( 1918 -1921 ) kent yönetimi
tamamen Fransızlar 'ın elinde idi. Belediye Başkanı ve hatta Vali tamamen göstermelik amaçla tayin edilmiş
yandaşları idi.

8 Ekim'de toplanan Pozantı Kongresi, Adana'nın gerçek Belediye Başkanlığı'na Dıblanzade Mehmet Fuad Bey'i
seçti. Meclis üyeliklerine de Ahmet Remzi Bey (Yüreğir), İbrahim Kethüda, Halil Bey (Savatlı), Haydarzade Ali
ve İsmail Karadayı seçildi.

Kurtuluştan sonra Belediye Başkanlığı 'na getirilen Ali Münif Yeğenağa, aynı zamanda Cumhuriyet Döneminin
ilk başkanı idi (1922-1926). Arkasından göreve gelen Turhan Cemal Beriker 1938 yılına kadar aktif başkanlık
yaptı. Adana 'da önemli tesislere, planlı çalışmalara ve önemli binaların kuruluşuna imza attı. Sebze hali, park
hizmeti veren bahçeler, birçok yeni yol ve buzhane bunlardan bazılarıdır. Aynca 1930 yılında kurulan Adana
Elektrik Şirketi'ni de teşvik ederek Adana 'ya elektriğin getirilmesinde yardımcı oldu. Bu şirket 1943 yılında
devletleştirilerek Belediyeye devredilmiştir.

6 Nisan 1956'da açılışı yapılan Seyhan Hidroelektrik Santrali ve Toprak Barajı Adana Belediyeciliğinde olumlu ve
olumsuz etkiler veren önemli bir kilometre taşı oldu. Rezervuar alanı içinde kalan köy arazileri yüksek değerle
istimlak edildi. Hayatı boyunca tahayyül bile edemeyeceği parayı bir anda elinde gören köylü akın-akın kente
geliyordu. Bunların yanı sıra, bol ve ucuz enerji üretimine dayalı olarak bir yandan fabrika üstüne fabrikalar
açılıyor , diğer yandan da elektrikli motopomplar tarım arazilerinde hızla yayılıyordu. Bütün bu nedenler
Adana'yı son derece cazip bir iş ve aş merkezi haline getirmişti.

Büyük göç dalgalarının ardı arkası kesilmiyordu. Adana 'yı her yönü ile bir Amerika ' daki bir eyalete
benzetmeyi hedeflemiş olan Başbakan Adnan Menderes'in özel ilgisiyle 1957-60 yılları arasında alışılmadık
altyapılar gerçekleştirildi. Ana kanalizasyon sisteminde büz ve açık isale kanalları yerine kapalı betonarme
sisteme geçilerek şebeke genişletildi. Başkan Ali Sepici'ye büyük itibar sağlayan süreçte yüzlerce bina istimlak
edilip ordu araçlarının da yardımı ile yıkılarak Özler Caddesi genişletildi. Tamamen iskan altında olan Yeni Cami
ile Yüzme Havuzu arası açılarak yeniden inşa edilen Ziyapaşa Bulvarı 'na bağlandı.

Adnan Menderes Bulvarı, Yeni Adana, Gecekondu 'ya Alternatif Belediye Konutları, Belediye Şirketi aracılığı ile
başlatılan sosyal konut hamleleri, çöp toplama temizlik, vergi, toplu taşıma ve sair hizmetlerin özelleştirilmesi
gibi Türk Belediyecilik Tarihine damga vurmuş bir çok önemli atılım, 1984-1989 yılları arasında gerçekleştirildi.

Aynı dönem içinde Adana'ya ''Büyükşehir'' statüsü verildi.

Adana' dan Kareler

Uydudan Genel Görünüm


Seyhan NehriSu Parkı


Sabancı Camii


Taşköprü
Adana Gece Görünümü


Yılan Kale


Merkez ParkCanımız ciğerimiz Adana Kebap (Kıyma Kebap)
Bici Bici
Şalgam


KarpuzKonu metehan23 tarafından (11-10-2008 Saat 05:08 AM ) değiştirilmiştir..
Feb 01 2010, 6:36 pm - Yanıtlayan: Aristo

Özel Mesaj

Tsk,ler orhan...
Feb 18 2010, 2:47 pm - Yanıtlayan: BABAKARTAL01

Özel Mesaj

ELİNE SAĞLIK HEMŞO
Yanıt Yolla

Copyright © 2007-2010 TurkSpace, Inc. All rights reserved.